ارورهای پکیج ناوین (NAVIEN)

By |۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۴:۴۲:۰۰+۰۳:۳۰مهر ۵ام, ۱۴۰۱|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ناوین (NAVIEN)   01 : افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) 02 : افت فشار آب مدار گرمایش 03 : نقص در جرقه زنی 04 : عدم تشخیص یا تشکیل شعله 05 : مدار گرمایش اشکال دارد 06 : مدار گرمایش اشکال دارد (مدار NTC آن اتصال کوتاه