خدمات مربوط به بخش تعمیر اتو

علت خراب شدن در اتوهای مختلف معمولا ثابت است. خرابی کابل یکی از رایج ترین دلایل کار نکردن اتو می باشد. می توانید در زیر نمونه خرابی های اتو را ملاحظه نمایید:

  • اتو گرم نمی کند
  • اتو گرم می کند ولی خوب بخار نمی دهد
  • اتو خیلی داغ می کند یا کم داغ می کند
  • از اتو اب نشت می کند
  • اتصالی کابل
  • خرابی ترموستات

 

قابل ذکر است تعمیر لوازم خانگی در دیجی سرویس فاقد گارانتی می باشد. این خدمات برای تمام برندهای اتو موجود در بازار می باشد که برای نمونه تعدادی ار برندها را در زیر نام برده ایم.

 

    تعمیرات اتو درتمام نقاط اردبیل وسرعین