ارورهای پکیج ایرتور

 

مدل Calora Digital :

کد T6 =اتصال کوتاه سنسور ایمنی

کد .T6 = اتصال باز سنور ایمنی

کدT2 = سنسور ایمنی دستگاه را به دلیل عدم جریان مناسب دود خاموش کرده

کد E4 = و APS باز

کد E5 = و APS بسته

کدE3 = حطای دمای بالا سنسور حد

کد t1 = دمای بالا سنسور آبگرم بهداشتی

کد .t3 =اتصال باز سنسور مدار گرمایش

کد t3 = اتصال کوتاه سنسور مدار گرمایش

کد t4 = اتصال کوتاه سنسور مدار گرمایش

کد t5 = اتصال کوتاه سنسور آبگرم بهداشتی

کد .t5 = اتصال باز سنسور آبگرم مصرفی

کد t7 = اتصال کوتاه سنسور دمای بیرونی

کد E1 = عدم وجود شعله

کد E2 = شعله نامناسب

کد d1 = خطای شعله در زمان فعالیت دستگاه

کد a1= ولتاژ پایین

کد p1 = خطای فشار آب

کد y1 = خطای جریان شیر گاز

کد c1 = خطای ارتباطی

 

مدل Canfeo Premix :

کد ۰۴ = عدم ایجاد شعله بعد از سه مرتبه تکرار

کد ۰۵ = از بین رفتن شعله حین کار

کد ۱۱ =دریافت سیگنال وجود شعله بدون باز بودن شیر گاز

کد ۱۵=خطای سنسور بیرونی (در صورت وجود)

کد ۱۶ =خطای سنسور برگشت مدار گرمایش (NTC)

کد ۲۰ =خطای شیر گاز

کد ۲۴ = سرعت فن خارج از محدوده کاری میباشد

کد ۳۲ = ولتاژ پایین (تا زمانی که ولتاژ به حد استاندارد برسد دستگاه در همین محدوده میماند)

کد ۴۰ =فشار سیستم کمتر از ۰٫۴ بار است

کد ۴۱ = دمای مدار برگشت برای ۵ ثانیه ۱۲ درجه بیشتر از دمای مدار رفت بوده تا زمانی که دما ۶ درجه زیر دمای رفت شود ریست نخواهد شد

کد ۹۹ = نقص در برد الکترونیکی: PCB رو تعویض نمایید

 

مدل Proteus Plus : 

کد F1= قفل شدن دستگاه به علت افزایش بیش از حد دما

کد F2= خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی

کد F3 = خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی

کد F4 =قفل شدن دستگاه به علت خرابی یونیزاسیون(تشخیص شعله)

کد F5 = خرابی سوییچ فشار هوا

کد F6 = خرابی سنسور دمای خارجی

کد F7 = نبود فشار آب

کد F8 =اختلال در ولتاژ برق

 

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر