خدمات فنی کارا برای نجاری دردیجی سرویس

بسیاری از وسایل مورد استفاده ما مثل کمد دیواری، جا کفشی، کتابخانه، تخت خواب، میز، صندلی، مبلمان و غیره از چوپ ساخته شدند و بعد از مدتی استفاده ممکن است نیاز به نجاری در محل داشته باشند. کاربرانی که در اردبیل وسرعین زندگی می کنند می توانند برای رنگ کاری چوب سیار و یا رویه کوبی انواع مبلمان با فنی کارا همراه شوند.

نجاری درتمام نقاط اردبیل وسرعین