ارورهای پکیج ALEXIA

 

۶۰ : 

۷۰ : افزایش بیش از حد دما به بیش از ۸۵ و کمتر از ۱۰۵

۸۰ : فعال شدن کلید حرارتی ۱۰۵ ( فیوز حد )

۷۰ و ۸۰ : شعله یابی حین کار

۶۰ و ۸۰ : یخ زدایی با روشن شدن پمپ

۶۰ و ۷۰ : یخ زدایی با روشن شدن مشعل

۵۰ و ۸۰ : آبگرم مصرفی اشکال دارد (NTC مدار آن باز است )

۵۰ و ۷۰ : آبگرم مصرفی اشکال دارد مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده)

۵۰ و ۷۰ و ۸۰ : و NTC شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است) 

۵۰ و ۶۰ : شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه کرده است )

۴۰ و ۸۰ : حسگر دود فعال شده است

۴۰ و ۷۰ و ۸۰ : کلید حرارتی ۱۰۵ درجه فعال شده ولی دمای اندازه گیری شده توسط NTC طبیعی است

۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۸۰ : مبدل آب مصرفی رسوب گرفته

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر