ارورهای پکیج باکسی (BAXI )

 

مدل ECO3 :

کد ۰۱E= عدم تشکیل یا تشخیص شعله

کد ۰۲E=فعال شدن کلید حرارتی

کد ۰۳E =انسداد دودکش -خطای کلید ترموستات دود

کد ۰۴E= این کد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی میباشد

کد ۰۵E= انسداد دود کش – خطای پرشر سوییچ دود

کد ۰۶E = نرسیدن هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر مکش دود کش

کد ۰۸E = این کد در صورت ریست کردن بیش از پنج بار در یک ساعت رخ میدهد

کد ۱۰E = افت فشار آب مدار گرمایش

کد ۲۵E = افت بیش از حد دما به علت عدم گردش آب

کد ۳۵E = کمبود شعله اولیه و نرسیدن آب به سنسور شعله

کد ۴۳E = اگر در مدت کمتر از ۹ دقیقه به طور متوالی ۶ بار کد ۳۸ اعلام شود

 

مدل LUNA3 :

کد ۰۱E= نارسایی گاز ورودی

کد ۰۲E = فعال شدن کلید حرارتی

کد ۰۳E = انسداد دودکش – خطای پرشر سوییچ دود

کد ۰۵E= خطای عملکرد NTC گرمایش – انسداد مدار گرمایش – افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش

کد ۱۰E = افت فشار آب مدار گرمایش

کد ۱۱E = عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم ها گرمایش از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین

کد ۲۵E = افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب

کد ۳۱E = قطع ارتباط بین پنل ، صفحه نمایشگر دیجیتال و ترموستات محیطی

کد ۳۵E = عدم تشکیل یا تشخیص شعله

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر