ارورهای پکیج بایکان (BIYCAN)

 

مدل Nila plus :

چشمک زدن led30 = خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی

چشمک زدن LED40= خطای عملکرد NTC آبگرم مصرفی

چشمک زدن LED50= افت فشار آب مدار گرمایش

چشمک زدن LED60= انسداد دودکش- خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد دود کش – خطای پرشر سوییچ دود در مدلهای فن دار

چشمک زدن LED70 = افزایش بیش از حد دما به بیش از ۹۰ درجه

چشمک زدن LED 80=عدم تشکیل یا تشخیص شعله

چشمک زدن LED30 و LED 40= اشکال در مدولاتر شیر گاز

چشمک زدن LED 60 و LED80 = اشکال در پمپ یا عدم گردش آب

 

مدل sun moon :

کد E01 = عدم تشکیل یا تشخیص شعله

کد E02= انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد دودکش- خطای پرشر سوییچ دود در مدلهای فن دار

کد E03= خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی

کد E04 = خطای عملکرد NTC مصرفی

کد E05 = اشکال در مدولاتور شیر گاز

کد E06= افزایش بیش از حد دما به بیش از ۹۰ درجه

کد E07 = اشکال در پمپ یا عدم گردش آب

کد E08 = افت فشار آب مدار گرمایش

کد E09 = فعال شدن کلید حرارتی

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر