ارورهای پکیج ایران رادیاتور

 

مدل L24FF-L24CF :

کدE1= پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع میباشد

کدE2 = عیب یابی یون حین کار

کدE8= ترموستات حدی در ۱۰۵ درجه عمل کرده است .یعنی قطع کرده است

مدل L24CF کد E10= نشد دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)

کد E99-E30-E12= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد (اتصال کوتاه کرده است )

کد E32= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار ان باز است)

کدE41= ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است )

کد E42= ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(مدار آن باز است)

مدل L24FF کد E50 = فن خاموش است اما پریشور سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

مدل L24FF کد E51 = فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است

کد E88 = پکیج بیش از اندازه گرم شده بالاتر از ۸۹ درجه و کمتر از ۱۰۵ درجه

کد AF =هنگامی که سیستم ضد یخ زدگی فعال میشود نمایشگر علامت AF رو نمایش میده

مدل EFF – ECF :

کد ۳۰- ۴۰ = خرابی برد کنترل

کد۸۰= بازشدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه

کد ۷۰ = افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه

کد۸۰ و ۷۰ = سنسور شعله (یون )

کد ۸۰ و ۶۰ = عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن

کد ۷۰ و ۶۰ = عملرکد ضد یخ زدگی با مشعل روشن

کد ۸۰ و ۵۰ = باز شدن سنسور آب گرم

کد ۷۰و۵۰=اتصال کوتاه سنسور آب گرم

کد ۸۰و ۷۰ و ۵۰ = سنور شوفاژ از مدار قطع شده

کد ۶۰ و ۵۰ = سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده

کد ۸۰ و ۷۰ و ۴۰= ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاز معمولی میباشد

کد ۷۰ و ۴۰ = باز شدن پرشر سوییچ آب

کد ۸۰ و ۴۰ = سنور دود باز شده

کد ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ = پرشر هوا باز است اما فن کار نمیکند

کد ۷۰ و ۶۰ و ۴۰= پرشر هوا بسته است اما فن کار نمیکند

مدل MFF-MCF :

کد ۳۰- ۴۰ = خرابی برد کنترل

کد۸۰= بازشدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه

کد ۷۰ = افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه

کد۸۰ و ۷۰ = سنسور شعله (یون )

کد ۸۰ و ۶۰ = عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن

کد ۷۰ و ۶۰ = عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن

کد ۸۰ و ۵۰ = باز شدن سنسور آب گرم

کد ۷۰و۵۰=اتصال کوتاه سنسور آب گرم

کد ۸۰و ۷۰ و ۵۰ = سنور شوفاژ از مدار قطع شده

کد ۶۰ و ۵۰ = سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده

کد ۸۰ و ۷۰ و ۴۰= ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاز معمولی میباشد

کد ۷۰ و ۴۰ = باز شدن پرشر سوییچ آب

کد ۸۰ و ۴۰ = سنور دود باز شده

کد ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ = پرشر هوا باز است اما فن کار نمیکند

کد ۷۰ و ۶۰ و ۴۰= پرشر هوا بسته است اما فن کار نمیکند

مدل BFF-BCF :

کد ۳۰- ۴۰ = خرابی برد کنترل

کد۸۰= بازشدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه

کد ۷۰ = افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه

کد۸۰ و ۷۰ = سنسور شعله (یون )

کد ۸۰ و ۶۰ = عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن

کد ۷۰ و ۶۰ = عملرکد ضد یخ زدگی با مشعل روشن

کد ۸۰ و ۵۰ = باز شدن سنسور آب گرم

کد ۷۰و۵۰=اتصال کوتاه سنسور آب گرم

کد ۸۰و ۷۰ و ۵۰ = سنور شوفاژ از مدار قطع شده

کد ۶۰ و ۵۰ = سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده

کد ۸۰ و ۷۰ و ۴۰= ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاز معمولی میباشد

کد ۷۰ و ۴۰ = باز شدن پرشر سوییچ آب

کد ۸۰ و ۴۰ = سنور دود باز شده

کد ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ = پرشر هوا باز است اما فن کار نمیکند

کد ۷۰ و ۶۰ و ۴۰= پرشر هوا بسته است اما فن کار نمیکند

مدل K24FF : 

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

مدل K24CF :

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط سرویسکار دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر