ارورهای پکیج نوتا (NOTA)

 

مدل NX31 : 

کد E01 = نشانگر عدم جرقه زنی

کد E02 = نشانگر ایراد در شمعک یا شعله

کد E03 = محافظ حد دمای بالا

کد E04 = ایراد در سوییچ فشار هوا

کد E05 =بسته نشدن سوییچ فشار هوا

کد E06 = سوییچ فشار هوا ۵۰ بار در طول راه اندازی و فعال شدن پکیج افت داشته

کد E08 =نقص در مدار شعله یا جرقه زن

کد E09 = خطای فیدبک دریچه یا شیر

کد E12 = ایراد در حافظه مدار EEPROM

کد E21 = ایراد Adc

کد F02= نشانگر ایراد در شمعک یا شعله

کد F13 = ایراد در ناپایداری ریست ریموت

کد F22 = ولتاژذمنبع تغذیه بسیار پایین است

کد F23= ایراد در بررسی عدم وجود هوا در مرحله اول راه اندازی یا استارت

کد F25 = ایراد سیستمی خود کارخانه

کد ۳۱ = خطای سنسور دمای آب تامینی

کد F32 = خطای سنسور بیرونی

کد F33 =خطای سنسور دمای DHW

کد F59 = خطای مدار دریچه یا شیر تنظیمی

 

مدل FF31 : 

کد E01 = خطای منبع گاز

کد E02 = ترموستات اطمینان قطع شده

کد E03 = ترموستات دودکش یا هواکش یا سوییچ فشار دود کش قطع شده

کدE05 = خطای سنسور NTC در گرمایش مرکزی

کد E06 = خطای سنسور NTC در حالت آبگرم مصرفی

کد E10 = فشار آب کم است

کد E25 = دمای پکیج از حداکثر مقدار خود تجاوز کرده

کد E35 = خطای شعله

 

مدل CF24 :

کد E01 = خاموشی شعله یا شمعک

کد E02 = ترموستات اطمینان قطع شده

کد E03 = ترموستات دود کش یا هوا کش یا سوییچ فشار دودکش قطع شده است

کد E05 = نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت

کد E06 = خرابی سنشور DHW

کد E10 = توقف سوییچ فشار هیدرولیک

کد E25 و کد E26 = احتمال قطعی در پمپ یا مسدود شدن آن

کد E35 = شعله مزاحم

کد E96 = توان الکتریکی یا برق دستگاه با توجه به افت منبع تغذیه قطع شده است

 

مدل FF24 :

کد E01 = خاموشی شعله یا شمعک

کد E02 = ترموستات اطمینان قطع شده

کد E03 = ترموستات دود کش یا هوا کش یا سوییچ فشار دودکش قطع شده است

کد E05 = نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت

کد E06 = خرابی سنشور DHW

کد E10 = توقف سوییچ فشار هیدرولیک

کد E25 و کد E26 = احتمال قطعی در پمپ یا مسدود شدن آن

کد E35 = شعله مزاحم

کد E96 = توان الکتریکی یا برق دستگاه با توجه به افت منبع تغذیه قطع شده است

 

مدل BEMOL 24 FF :

کد A01 = خاموشی شعله یا شمعک – ترموستات موقت قطع شده

کدE03 = خطای APS

کد E05 = خطای سنسور CH

کد E06 = خطا یا خرابی سنسور DHW

کد E10= توقف سوییچ فشار هیدرولیک

کد E26 = دمای بیش از حد CH /DHW

 

مدل BEMOL-5 :

کد E01 = نمایش خاموش شعله یا شمعک

کد E02 = نمایش خطا یا ایراد در شعله یا مشعل

کد E03 = محافظ دمای حد بالا

کد E04 = ایراد در سوییچ فشار بالا

کد E05 = بسته نشدن سوییچ فشار هوا

کد E06 = در طول را اندازی مشعل ۵بار افت فشار هوا وجود داشته

کد E08 = ایراد در مدار مشعل و احتراق

کد E09 = خطای فیدبک دریچه یا لوله

کد E12 = قفل شدن ی اایراد در مدار حافظه ایپرام

کد E21 = ایراد در Adc

کد F02 = خطای شعله

کد F13 = ایراد در خارج شدن ریست

کد F22 = منبع تغذیه یا برق بسیار کم است

کدF23 = هوا وجود ندارد

کد F25 = ایراد در سخت افزار دستگاه

کد F31 = خطای سنسور دمای آب

کد F32 = خطا در سنسور بیرونی

کد F33 = خطا در سنسور دمای DHW

کدF59 = خطا در مدار جریانات لوله ای یا دریچه ها

 

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر

 

 

 

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۱۹:۴۳:۲۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|
Go to Top