ارورهای پکیج قاینار خزر

 

E1 : گاز – شیر گاز

E2 : دمای بیش از حد آب مصرفی

E3 : نشت گاز- دودکش – سنسور دود

E4 : مصرفی NTC

E6 : نقص در سیستم الکترونیکی

E7,E60 : نقص در سیسنم تعدیل کننده شیر گاز

E8 : نقص در مبدل گرم مرکزی

E9 ,03 : کمبود آب یا زیاد بودن آب

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط سرویسکار دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر