ارورهای پکیج اخگر مدل ARA

۱۴۰۳-۰۴-۱۰T۱۸:۲۷:۰۷+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج اخگر مدل ARA   F3 : خطا در سنسور آب مصرفی F4 : خطا در سنسور شوفاژ F5 : خطای حسگر یا یون یا مشکل گاز F6 :خطا در لیمیت سوییچ 78 درجه F7 : خطا در سنسور دود F8 : خطا در لیمیت 110 درجه         سرویس پکیج در