ارورهای پکیج ایتال ترم (ITALTERM)

By |۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۵:۳۳:۰۳+۰۳:۳۰مهر ۵ام, ۱۴۰۱|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایتال ترم (ITALTERM)   01 : مشعل گاز - مخلوط هوا 02 : خطا ترموستات حد 03 : دودکش 05 : و NTC گرمایش 06 : خطا NTC آبگرم مصرفی 10 : خطا کمبود آب 22 : نوسان برق 33 : اتصالاق برقی برد 35 : شعله غیر منتظره 39 : یخ زدایی