ارورهای پکیج ایتال ترم (ITALTERM)

By |2023-08-02T15:33:03+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایتال ترم (ITALTERM)   01 : مشعل گاز - مخلوط هوا 02 : خطا ترموستات حد 03 : دودکش 05 : و NTC گرمایش 06 : خطا NTC آبگرم مصرفی 10 : خطا کمبود آب 22 : نوسان برق 33 : اتصالاق برقی برد 35 : شعله غیر منتظره 39 : یخ زدایی