ارورهای پکیج ایرفل

By |2023-08-02T13:35:23+03:30اکتبر 9th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایرفل   LP : کمبود فشار آب HL : نقص در ترموستات حد AF : نقص در پرشر هوا HB : نقص در NTC گرمایش DB : نقص در NTC آبگرم BC : نقص در احتراق پکیج - عدم وجود گاز G1 : نرسیدن برق به سیم پیچ تنظیم شیر گاز A5 :