ارورهای پکیج ایمر گاز

By |2023-08-02T14:29:18+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایمر گاز   01 : عدم تشکیل شعله 02 : فعال شدن کلید حرارتی 03 : در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشر سوییچ -در مدل بدون فن ستسور دود فعال شده 04 : فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود 05 : اشکال NTC گرمایش 06 : اشکال NTC مصرفی 08