ارورهای پکیج بارلی (BARELLI)

۱۴۰۳-۰۴-۱۴T۱۷:۲۲:۴۵+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج بارلی (BARELLI)   E1 : نقص در جرقه زن E2 : ترموستات 105  درجه (کلید حرارتی ) عمل کرده E3 : اشکال در تهویه E4 : کمبود آب E6 : نقص NTC آبگرم مصرفی E7 : نقص NTC گرمایش E9 :  رسیدن به نقطه انجماد   سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس