ارورهای پکیج تاچی (TACHI)

۱۴۰۳-۰۴-۱۴T۱۷:۱۹:۳۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج تاچی (TACHI)   نوع A : کد E1 = نقص در احتراق این کد ممکنه بخاطر دلایل زیر پیش بیاد:گاز به دستگاه وارد نمیشود - نقص در اتصال سیم برق شیر گاز - در قسمت برد مدار الکترود جرقه زن یا شیر گاز قطع میباشد - فشار گاز بیش از حد زیاد یا