ارورهای پکیج رادیانت (RADIANET)

By |۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۵:۲۷:۰۳+۰۳:۳۰مهر ۵ام, ۱۴۰۱|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج رادیانت (RADIANET)   E01 : عدم تشخیص یا تشکیل شعله E02 : افزایش دما گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی) E03 :فعال شدن پر شر سوییچ دود E05 : اشکال در NTC گرمایش E06 : اشکال در NTC آبگرم مصرفی E14 : انسداد دودکش یا اشکال در پرشر سوییچ