ارورهای پکیج مکس لیت – پلانیکس

۱۴۰۳-۰۴-۱۴T۱۷:۲۹:۰۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج مکس لیت - پلانیکس   E0 : خطای سنسور آب ورودی E1 : کمبود آب E2 : نبودن شعله یا عدم تشخیص شعله E3 : اشکال در NTC های گرمایش E4 : اشکال در NTC آبگرم مصرفی E5 : دستگاه در حالت تابستانه است E6 :  عیب در سیستم تهویه E7 : گرمای