ارورهای پکیج نوافلوریدا ( NOVAFLORIDA)

By |۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۵:۵۶:۵۳+۰۳:۳۰شهریور ۱۴ام, ۱۴۰۱|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج نوافلوریدا ( NOVAFLORIDA)   مدل پیکتور : مدل ولا(vela)- مدل پیکتور (pictor) مدل ولا: مدل پیکتور: چراغ اتصال برق(سبز)=این چراغ نشان میدهد که منبع برق پکیج روشن است چراغ نمایشگر قرمز=در این حالت ممکن است چند معنا داشته باشد #هنگامی که این چراغ روشن است به این معناستکه دمای اب در سیستم گرمایش