ارورهای پکیج گرمیران

By |2023-08-02T14:21:25+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج گرمیران   E01 :خطای فشار گاز E02 :  خطای حسگر ترموستات ایمنی E03 : خطا کنترل کننده فشار دودکش (پرشر سوییچ) E05 : خطا NTC حرارت مرکزی E06 : خطای سنسور NTC آب گرم مصرفی E10 : کم بودن فشار آب E25 : دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده E35 : خطای