ارورهای پکیج یونیکال

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۵۹:۳۴+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج یونیکال   مدل ALKON :  کد Eb = سنسور بیرونی قطع است کد rb = سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گردیده است کد SP = پارامتر های عملکرد دستگاه ایراد پیدا کرده اند کد LC = آب در مدار اولیه دستگاه گردش کافی ندارد کد bU = تغذیه نادرست جهت برنر .بستگی