ارورهای پکیج ۲۰۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۰T۱۸:۳۹:۲۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج 2000   E0 : نداشتن آب= شارژ آب در سیکل گرمایش + هواگیری E1 : عدم تشکیل شعله E3 : خرابی NTC و یا قطعی مسیر ارتباطی E4 : پرشر سوییچ هوا :برد به فن دستور داده اما پرشر هوا باز میماند. برای رفع ایراد دودکش فن پرشر هوا شلنگ سیلیکونی و ونتوری