ارورهای پکیج VALTRO

 

مدل B5 :

کد E1 =نقص در احتراق

کد E2 =ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته

کد E3 = نقص در تخلیه محصولات احتراق

کد E4 = کمبود آب در مدار بسته

کد E6 = نقص در حسگردمای آب بهداشتی

کد E7 = نقص در حسگر دمای گرمایش

کد E9 = یخ زدگی سیستم گرمایشی

 

مدل X5 :

کد E1 =نقص در احتراق

کد E2 =ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته

کد E3 = نقص در تخلیه محصولات احتراق

کد E4 = کمبود آب در مدار بسته

کد E6 = نقص در حسگردمای آب بهداشتی

کد E7 = نقص در حسگر دمای گرمایش

کد E9 = یخ زدگی سیستم گرمایشی

 

مدل C2 :

کد E1 =نقص در احتراق

کد E2 =ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته

کد E3 = نقص در تخلیه محصولات احتراق

کد E4 = کمبود آب در مدار بسته

کد E6 = نقص در حسگردمای آب بهداشتی

کد E7 = نقص در حسگر دمای گرمایش

کد E9 = یخ زدگی سیستم گرمایشی

 

مدل G2 :

کد E1 = نقص در سیستم هیدرولیک

کد E2 = ایراد در احتراق

کد E3 = نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC

کد E4 = نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC

کد E5 = ایراد در حسگر شعله

کد E6 = نقص در تهویه

کد E7 = بیش از حد گرم شدن آب مدار گرمایش

کد h1 = هنگ کردن برد

 

مدل R9 :

کد E1 = نقص در سیستم هیدرولیک

کد E2 = ایراد در احتراق

کد E3 = نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC

کد E4 = نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC

کد E5 = ایراد در حسگر شعله

کد E6 = نقص در تهویه

کد E7 = بیش از حد گرم شدن آب مدار گرمایش

کد h1 = هنگ کردن برد

 

مدل G8 :

کد E1 = نقص در احتراق

کد E2 = نقص در برد الکترونیک

کد E3 = نقص در سیستم پمپ و دمای بیش از حد

کد E4 = نقص در سیستم هیدرولیک(کمبود آب در مدار بسته)

کد E5 = ایراد در تخلیه محصولات احتراق

کد E6 = نقص در حسگر دمای آب گرمایش

کدE7 = نقص در حسگر دمای آب برگشت گرمایش

کد E8 = نقص در حسگر دمای آبگرم مصرفی

کد C1 = پایدار نماندن شعله

کد C2 = نشت مدار آب مصرفی

کد C3 = گرم کردن غیر عادی

کد C4 = دستگاه در مدار آبگرم مصرفی کار نمیکند

کد C5 = نقص در پرشر سوییچ دود

کد C6 =دمای بیش از حد زیاد آب

کد C7 = دمای آب برگشت شوفاژ به صورت غیر عادی بالاست

کد C8 = دمای آب مصرفی بیش از اندازه بالاست

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر