ارورهای پکیج ویزمن (VIESSMANN)

 

A0 : اشکال مشعل

F2 : مشعل خراب است که علت اون میتونه فعال شدن ترموستات حد باشه

F3 : ایراد مشعل

F4 : مشکل مشعل : سیگنال شعله وجود ندارد

F5 : کنترل مشعل ریست شده

F30 : کل سیستم مشعل بسته شده :اتصال کوتاه ترموستات رفت آب شوفاژ

F38 : مشعل شعله ندارد : قطع بودن ترموستات رفت آب شوفاژ

F50 :آب سیستم قطع شده : اتصال کوتاه ترموستات آب مصرفی

F51 : آب سیستم قطع شده : اتصال کوتاه ترموستات آب برگشت شوفاژ

F58 : آب سیستم قطع شده :قطع بودن ترموستات رفت آب مصرفی

F59 : آب سیستم قطع شده :قطع ترموستات آب برگشت شوفاژ

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر