ارورهای پکیج وایلانت

 

F0 : اشکال در NTC رفت و برگشت

F1 : اشکال در NTC برگشت گرمایش

F5 : قطع سنسور خارجی جریان گاز

F6 : قطع سنسور داخلی جریان

F10 : اتصال کوتاه در NTC  مدار رفت

F11 : اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت

F15 : اتصال کوتاه در سنسور خارجی جریان گاز

F16 : اتصال کوتاه در سنسور داخلی جریان گاز

F20 : کلید حرارتی فعال شده

F22 : کمبود آب در مدار گرمایش

F23 : کمبود آب یا اختلاف کم دما بین دو سنسور رفت و برگشت

F24 : کمبود آب یا افزایش سریع دمای آب

F26 : جریان برق استپ موتور شیر گاز برقرار نمیشد

F27 : شعله مرحله دوم مشعل تشکیل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است

F28 : دستگاه راه اندازی نمیشه تا مرحله جرقه زنی پیش میرود سپس متوقف میشه ممکنه وجود هوا در مسیر گاز یا فشار کم گاز ویا نبود گاز -خرابی ترانس جرقه زن یا کابل آن – خرابی سیستم حسگر شعله یا قطع کابل آن

F29 : قطع گاز دستگاه – اتصال سیم ارت ایراد دار

F36 : نشت دود از دودکش به بیرون

F49 : وجود برق ضعیف در ترمینال کنترل های الکترونیکی خارجی

F61 : ایراد در راه اندازی شیر کنترل گاز

F62 : قطع شیر گاز با تاخیر انجام میشود

F63 : اشکال در برنامه اصلی برد الکترونیکی

F64 : اشکال در الکترونیک یا سنسورها

F65 : دمای بیش از حد برد الکترونیک

F67 : ولتاژ ورودی از سنسور شعله از حد مجاز بیشتر است

F70 : عدم هماهنگی صفحه نمایش یا برد اصلی با نوع دستگاه

F71 : سنسور جریان آب همیشه یک مقدار ثابت را نشان میدهد

F72 :  اخطار خرابی سنسور رفت یا برگشت

F73 : اخطار سنسور فشار آب

F74 : خطا در سنسور فشار آب

F75 : خرابی سنسور فشار آب یا پمپ

F77 : 

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر