ارورهای پکیج ایرتور

By |2023-08-02T13:55:40+03:30اکتبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایرتور   مدل Calora Digital : کد T6 =اتصال کوتاه سنسور ایمنی کد .T6 = اتصال باز سنور ایمنی کدT2 = سنسور ایمنی دستگاه را به دلیل عدم جریان مناسب دود خاموش کرده کد E4 = و APS باز کد E5 = و APS بسته کدE3 = حطای دمای بالا سنسور حد کد