ارورهای پکیج بایکان (BIYCAN)

By |2023-08-02T14:32:07+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج بایکان (BIYCAN)   مدل Nila plus : چشمک زدن led30 = خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی چشمک زدن LED40= خطای عملکرد NTC آبگرم مصرفی چشمک زدن LED50= افت فشار آب مدار گرمایش چشمک زدن LED60= انسداد دودکش- خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد